Zintegrowane metaświaty Facebooka, Microsoftu czy Google’a dla jednych mogą okazać się idealną przestrzenią do multiplikacji zysków, dla innych problemem, gdzie bezpieczeństwo i kontrola nad przebiegiem transakcji i przetwarzaniem danych osobowych są wysoce niepewne.

Nie ma jednak wątpliwości, że Metaverse powinien dołączyć do listy nowych technologii wartych strategicznej debaty zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i rynkowym. Dlatego, w trakcie 11. FinTech & 10. InsurTech Digital Congress jednym z poruszonych zagadnień będzie potencjał Metaverse dla biznesu – szanse i zagrożenia.

Przyszłość usług finansowych w nowej rzeczywistości cyfrowej

Panel inauguracyjny kongresu zostanie poświęconym rozważaniom na tematy jak m.in. Metaverse i jego wymiar biznesowy, NFT jako szerszy element systemu płatnościowego, możliwości i wyzwania jakie stoją przed światem finansowym oraz multiplikacja ryzyk. Drugi dzień kongresu rozpocznie się od zgłębienia tematu danych.

Kolejnym ważnym zagadnieniem wiosennej edycji kongresu będzie cyfrowy świat usług finansowych, a w nim fintech będący kluczowym elementem usług finansowych. Eksperci porozmawiają również o trendach na rynku ubezpieczeń. Wydarzenie zakończy debata oscylująca wokół tematu e-health oraz usług zdrowotnych.

11. FinTech & 10. InsurTech Digital Congress to forum wymiany myśli, ale i zawiązywania strategicznych partnerstw. Eksperci forum przedstawiają najnowsze trendy w technologiach sektora finansowego i ubezpieczeniowego, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju wielu branż.

Wydarzenie skierowane jest dla przedstawicieli sektora bankowego i ubezpieczeniowego, fintechów, insurtechów, firm pożyczkowych, kancelarii prawnych, inwestorów, firm technologicznych, IT, startupów oraz przedstawicieli administracji państwowej i firm doradczych.

Szczegółowe informacje, program kongresu oraz bilety dostępne są na stronie https://fintechdigitalcongress.pl/.