Poruszone zostaną m.in. takie obszary tematyczne jak:

  • Trwały nośnik przy zastosowaniu blockchainu publicznego
  • Fraudy związane z atakami na klientów bankowości. Jak się zabezpieczać?
  • Jak przyciągnąć segment Z bliżej bankowości?
  • Ryzyko koncentracji dostawców rozwiązań chmurowych a stanowisko EBA i KNF
  • Jak AI zmieni bankowość w nadchodzących latach?
  • Odpowiedzialność banku za cyberbezpieczeństwo na tle ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
    Bankowość jest jednym z sektorów najbardziej zaawansowanych w użytkowaniu i wdrażaniu nowych technologii. Dzięki rozwojowi Internetu, technologii mobilnych i globalnych systemów informatycznych nastąpił wzrost znaczenia bankowości niezależnej od stref czasowych, położenia geograficznego i kanałów dostępu. Wprowadzanie innowacji w tym zakresie niesie ze sobą jednak szereg zagrożeń. Utrzymanie cyberbezpieczeństwa stało się więc dla instytucji bankowych koniecznością.

Spotkanie będzie idealnym miejscem do wymiany doświadczeń oraz dyskusji z ekspertami branżowymi.  Aby wziąć bezpłatny udział w konferencji, wystarczy zarejestrować się na stronie: http://bankingtech.pl/#rejestracja

Banking Tech & Security – dla kogo?

  • To wydarzenie skierowane jest do reprezentantów banków.

Uwaga, ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9.30 w czwartek, 24 października 2019 roku w Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa.

Strona internetowa wydarzenia: http://bankingtech.pl/