Wydarzenie to jest miejscem prezentacji przykładów jej zastosowania, rozmów o potencjale, przyszłości, jak również kwestiach prawno-regulacyjnych. To doskonała okazja do nawiązania i zacieśnienia relacji biznesowych dla wszystkich liderów, którzy chcą wyznaczać trendy rozwoju w cyfrowym świecie.

Czym w gruncie rzeczy jest blockchain? To technologia służąca do przesyłania i przechowywania informacji o transakcjach zawartych w sieci. Transakcje te układane są w następujących po sobie blokach danych. Dzięki BlockchainTech Congress dowiesz się w jakim celu technologia ta została stworzona, dla kogo, czy jest bezpieczna oraz jak może wpłynąć na otaczającą nas rzeczywistość. Gigantyczne możliwości blockchaina, oprócz tworzenia nowych wartości, ożywiają także tradycyjny biznes stymulując go do lepszego adresowania rosnących potrzeb nowoczesnych konsumentów.

Dla kogo wydarzenie?

  • Przedstawiciele biznesu kluczowych sektorów gospodarczych
  • Firmy Technologiczne
  • Akceleratory
  • Administracja publiczna
  • Fundusze Inwestycyjne i Inwestorzy
  • Kancelarie prawne i firmy doradcze
  • Giełdy
  • Projekty ICO
  • Start Up-y

Dokładna agenda wydarzenia pojawi się wkrótce.

Koszt uczestnictwa w wydarzeniu wynosi 2795 zł + 23% VAT dla biznesu i 695 zł + 23% VAT dla administracji.