Sprawne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, instytucji czy organizacji zależy od harmonijnego przeprowadzania, nadzorowania i monitorowania zachodzących w nim operacji. Zintegrowany system w firmie pozwala efektywniej wykorzystywać zasoby oraz wygrywać z konkurencją.

Proponowana tematyka konferencji to między innymi:

 1. Optymalizacja procesów biznesowych:
 • automatyzacja procesów,
 • robotyka procesowa (RPA),
 • sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe,
 1. Modelowanie procesów i projektowanie organizacji oparte na BPM:
 • narzędzia służące modelowaniu, analizie i projektowaniu procesów biznesowych, w tym notacji BPMN (Business Process Model and Notation) oraz realizacji zmian organizacyjnych opartych na procesach.
 1. Zarządzanie procesami biznesowymi w kontekście nowych technologii
 • analiza danych,
 • internet rzeczy (IoT)
 • chmura obliczeniowa
 1. Zarządzanie Wydajnością Procesów (BPM Performance Management)

Konferencja skierowana jest do:

 • szerokiego kręgu odbiorców poszukujących nowych rozwiązań z zakresu BPM i pragnących zastosować zmiany w dotychczas posiadanych zasobach
 • wyższej i średniej kadry zarządzającej
 • osób charakteryzujących się wysokim stopniem decyzyjności w organizacjach
 • szefów pragnących zrewolucjonizować działanie swojej firmy

Agenda oraz rejestracja dostępne na stronie wydarzenia: https://www.gigacon.org/bpm—022024