Wydarzenie poświęcone jest modelowaniu procesów biznesowych. Wiedza z tego zakresu ułatwia zarządzanie firmą. Właściwe decyzje i działania, szybka identyfikacja problemów, sprawny przepływ informacji to zalety prawidłowego wykorzystywania umiejętności oraz narzędzi.

Konferencja BPM. Robotyzacja, i automatyzacja procesów

Sprawne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, instytucji czy organizacji zależy od harmonijnego przeprowadzania, nadzorowania i monitorowania zachodzących w nim operacji. Zintegrowany system w firmie pozwala efektywniej wykorzystywać zasoby oraz wygrywać z konkurencją.

PROPONOWANA TEMATYKA KONFERENCJI TO M.IN.:

  • projektowanie i analiza procesów
  • automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych
  • modelowanie procesów biznesowych
  • metody opisu procesów
  • SOA w organizacji
  • notacje BPM

KONFERENCJA SKIEROWANA JEST DO:

  • szerokiego kręgu odbiorców poszukujących nowych rozwiązań z zakresu BPM i pragnących zastosować zmiany w dotychczas posiadanych zasobach
  • wyższej i średniej kadry zarządzającej
  • osób charakteryzujących się wysokim stopniem decyzyjności w organizacjach
  • szefów pragnących zrewolucjonizować działanie swojej firmy

Agenda oraz rejestracja dostępne na stronie wydarzenia: https://www.gigacon.org/bpm—022023