Udział w programie jest bezpłatny a wszystkie spotkania odbywają się w Warszawie.

 Cztery dni spotkań i dyskusji

 W tym roku CEE Fintech Leaders Forum trwa 4 dni, a każdy z nich poświęcony będzie innym tematom.

  • Dzień I: AI & Big Data
  • Dzień II: Technologia Blockchain & Open Banking
  • Dzień III: Case Study (wykorzystanie nowych technologii w świecie finansów)
  • Dzień IV: Debaty i dyskusje panelowe

Celem wydarzenia jest stworzenie platformy komunikacji studentów z regionu CEE, gdzie będą mogli nawiązać znajomości, wymienić się doświadczeniami i wziąć udział w profesjonalnych warsztatach. Zajęcia, w których studenci wezmą udział łączą wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem związanym z rynkiem kapitałowym. Fundacja im. Lesława A. Pagi ściśle współpracuje z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Organizując Forum mamy nadzieję, na nawiązanie stałej interregionalnej współpracy w samym centrum Europy.

Do udziału w Forum CEE Fintech Leaders zaproszono między innymi:

  • Annę Maj, Fintech Leader w PwC
  • Karolinę Marzentowicz, head of blockchain scounting group The Heart
  • Tomasza Kozara, Cloud Technology Strategist w Microsoft Polska

Zgłoszenia do pierwszego etapu rekrutacji przyjmowane są do 25 listopada 2019 r. Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod adresem: https://bit.ly/2lzzrXa

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu Justyną Florczak: jflorczak@paga.org.pl