Cross-border e-commerce, czyli transgraniczny handel elektroniczny, to niewątpliwie przyszłość światowego biznesu. Rynek globalnego handlu elektronicznego – czyli sprzedaży lub kupna produktów przez Internet, gdy kupujący i sprzedawca mogą znajdować  się w dwóch różnych miejscach na świecie, używać różnych walut i języków – rośnie o 20% każdego roku. Jeszcze 5 lat temu miał wartość ok. 1 biliona USD. Teraz jest to ponad 3 biliony USD, a za 3 lata może to być ponad 5 bilionów USD. Polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej zainteresowani tą formą dotarcia do konsumenta globalnego i zwiększania swoich zysków oraz budowania międzynarodowego brandu.

Potencjał na dodatkowe 80 mld zł przychodów

– Cyfrowy eksport to najszybciej rozwijający się segment handlu. Polskie przedsiębiorstwa już dostrzegają możliwości, jakie stwarza Internet, a z naszych badań wynika, że drzemie w nim potencjał na 80 mld zł dodatkowych przychodów ze sprzedaży rocznie w skali polskiej gospodarki. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wraz z partnerami, Izbą Gospodarki Elektronicznej, PARP, PAIH i wieloma innymi, jest w trakcie tworzenia systemu ułatwiania przedsiębiorcom transgranicznej sprzedaży przez internet, m.in. poprzez udostępnianie informacji i wiedzy czy niwelowanie barier ograniczających i osłabiających tą sprzedaż – zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz.

Uczestnicy konferencji mogą zdobyć niezbędną wiedzę z zakresu wymogów prawno-podatkowych, potrzeb konsumenta na rynkach zagranicznych, kwestii logistycznych oraz odprawy celnej. Przedstawimy również wyniki raportu „Cyfrowy eksport – szanse i perspektywy dla polskich przedsiębiorstw” opracowanego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przez PwC, przy wsparciu merytorycznym e-Izby.

Cross-border to podstawa

– Polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w Internecie już na etapie budowania strategii swojego e-commerc’u powinni myśleć globalnie i mieć w założeniu cross-border. E-commerce nie zna granic, a sprzedaż na rynkach transgranicznych pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców oraz nawiązania nowych relacji biznesowych. Izba Gospodarki Elektronicznej, jako organizacja prężnie działająca na rozwój e-commrece, wspiera przedsiębiorstwa w internetowej sprzedaży zagranicznej – Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

Wydarzenie skierowane jest do eksporterów tradycyjnych biznesów, producentów, MŚP planujących działalność online, e-sklepów działających lokalnie oraz firm logistycznych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28.10.2019 poprzez formularz zgłoszeniowy lub na adres e-mail: klaudia.kaminska@eizba.pl.