Poniżej przedstawiamy agendę wydarzenia – w tym roku będzie podzielona na dwie równolegle ścieżki: Fraud & Identity i Financial Crime Compliance.

Zapraszamy na Digital Identity Meetup

Wydarzenie ma charakter zamknięty, wymagana jest rejestracja. Jeśli jesteście zainteresowani wzięciem udziału, prosimy o kontakt mailowy na adres: karina.burdun@lexisnexisrisk.com:

W treści maila prosimy o podanie następujących informacji:
imię, nazwisko, firma, stanowisko, służbowy adres email oraz którym streamem jesteście zainteresowani (Fraud&Identity/Financial Crime Compliance)

Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Ścieżka Fraud & Identity:

14:30 – 15:00 Rejestracja
15:00 – 15:35 Wprowadzenie: świat fraudu w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej
15:35 – 16:20 Scamdemia: jak rozróżnić wiarygodnych użytkowników od oszustów, używając Sieci Digital Identity, Biometrii Behawioralnej i możliwości współdzielenia danych
16:20 – 16:35 Przerwa kawowa
16:35 – 17:05 Aion Bank: case study
17:05 – 17:25 Case study wdrożenia i wykorzystania ThreatMetrix
17:25 – 17:55 Konta mułów – wykrywanie zaawansowanego fraudu. Case study
17:55 – 18:10 Przerwa kawowa
18:10 – 18:35 Gdy fraud spotyka AML – dlaczego te światy powinny się przenikać?
18:35 – 18:45 Podsumowanie
18:45 – 23:00 Kolacja i networking

Ścieżka Financial Crime Compliance:

14:30 – 15:00 Registration
15:00 – 15:15 Welcome & intro
15:15 – 15:40 Regulations and Practical Guidance
15:40 – 16:20 Orchestration – A single, dynamic view of risk throughout the customer journey.
16:20 – 16:35 Coffee Break
16:35 – 17:15 The Importance of Data
17:15 – 17:55 Trade Compliance
17:55 – 18:10 Coffee break
18:10 – 18:35 Where fraud meets AML – why is it necessary to join these two worlds?
18:35 – 18:45 Wrap Up
18:45 – 23:00 Dinner Reception & Networking