Podczas dwudniowego Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami we Wrocławiu (14-15 września) przedstawiciele branży będą rozmawiać o perspektywach jej rozwoju. Podczas Kongresu zostaną poruszone kwestie związane m.in. z sytuacją gospodarczą w Polsce, zmianami prawnymi i wykorzystaniem nowoczesnych technologii w sektorze wierzytelności.

XIV Kongres Zarządzania Wierzytelnościami. Dyskusja o wyzwaniach dla branży

W programie Kongresu przewidziano m.in. debatę o wpływie sytuacji makroekonomicznej na proces dochodzenia należności, a także dyskusję prezesów firm działających na rynku zarządzania wierzytelnościami o najważniejszych wyzwaniach dla przedsiębiorstw windykacyjnych.

Ze szczegółowym, na bieżąco aktualizowanym programem Kongresu, można zapoznać się na stronie: https://zpf.pl/kongres-zarzadzania-wierzytelnosciami – zostały na niej również uruchomione zapisy do udziału w wydarzeniu.

Dni Zarządzania Wierzytelnościami. Drzwi otwarte oraz ZPF RUN

– Podczas Dni Zarządzania Wierzytelnościami ZPF zorganizuje również spotkania dla dzieci i młodzieży w przedsiębiorstwach windykacyjnych. – Drzwi otwarte to doskonała okazja, by zaprezentować młodym osobom profesjonalnie zarządzane firmy i wytłumaczyć ich rolę w gospodarce. To jedenz elementów naszych działań w zakresie edukacji finansowej – podkreśla Rafał Tomkowicz.

Z kolei w sobotę 16 września ZPF zaprasza do wzięcia udziału w biegu charytatywnym biegu ZPF RUN. Zostanie on zorganizowany na Torze Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu. W rywalizacji na dystansach 5 i 10 kilometrów może wziąć udział każda osoba pełnoletnia (lub powyżej 16. roku życia, za zgodą opiekuna prawnego).

Do udziału w biegu ZPF RUN można zapisać się na stronie: ZPF RUN. Cały dochód ze sprzedaży pakietów startowych zostanie przeznaczony na wsparcie Fundacji Pomocy Zwierzętom MATUZALKI.

Więcej o ZPF RUN można przeczytać na stronie: https://zpf.pl/wydarzenia/zpf-run/.

Przedstawicieli mediów zainteresowanych tematyką rynku wierzytelności zapraszamy do udziału w wydarzeniu. W tym celu prosimy o wcześniejszą akredytację.