Już w poniedziałek rozpocznie się EEC Online! W dniach 18-20 maja 2020 r.  odbędzie się internetowa wersja Kongresu, która będzie wypełniona transmisjami live, prezentacjami, rozmowami, webinariami i debatami online poświęconymi gospodarce, która – znalazłszy się w całkowicie nowej sytuacji – szuka odpowiedzi na podstawowe pytania.

W zaplanowanym pierwotnie terminie 18-20 maja odbędzie się EEC Online – wydarzenie o innej niż „zwykły” Kongres skali, korzystające ze zdalnej formuły kontaktu. eecpoland.eu będzie transmitować i agregować zapisy webinariów, prezentacji, rozmów i debat online poświęconych gospodarce, która – znalazłszy się w całkowicie nowej sytuacji – szuka odpowiedzi na podstawowe pytania.

Zachęcamy do aktywnego towarzyszenia Kongresowi w tym szczególnym czasie. Przy wszystkich trudnościach i dramatach, które stały się naszym udziałem, debata o wyłaniającej się z chaosu przyszłości, o współdziałaniu w obliczu wielkiej zmiany, jaka nas wszystkich czeka, jest wyjątkowo potrzebna i ważna.

Więcej informacji na stronie Kongresu.