U źródeł powstania tego projektu leżała potrzeba wypracowania pomysłów, które mogą być istotne dla sektora w ciągu następnych kilku lat. Dlatego tematami przewodnimi dwóch pierwszych edycji konferencji były: przyszłości branży leasingowej w cyfryzującym się otoczeniu gospodarczym oraz idea współpracy na konkurencyjnym obszarze.

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA OBAWY ZWIĄZANE Z KORONAWIRUSEM, DECYZJĄ RADY PROGRAMOWEJ WYDARZENIE PRZENIESIONO NA CZERWIEC 2020

Leasing Day_025

eLeasing Day 3.0

W 2020 r. organizatorzy planują pójść o krok dalej i tematem konferencji „eLeasing Day 3.0” chcą uczynić zarządzanie projektami. Program konferencji składa się z serii prezentacji konkretnych wdrożeń, które zostały wprowadzone we współpracy z partnerami technologicznymi w firmach działających na rynku finansowym. Partnerzy pokażą je od strony technologii i procesów oraz od strony organizacji projektu. Dodatkowe informacje dotyczące programu będą publikowane na bieżąco na stronie www.eleasingday.pl oraz w kanałach społecznościowych organizacji: LinkedIn.

W dwóch dotychczasowych edycjach konferencji „E-Leasing Day” wzięło udział łącznie 250 osób, a wśród uczestników konferencji znaleźli się menedżerowie z firm leasingowych i firmy wynajmu, zajmujący się procesami, produktami i rozwojem narzędzi informatycznych, dziennikarze, eksperci rynku oraz partnerzy, dostarczający innowacyjne rozwiązania.

Konferencja odbędzie się 16 marca 2020 w hotelu Warsaw Plaza Hotel. Na wydarzenie obowiązują zapisy. Program, dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa udostępnia strona: www.eleasingday.pl

Fintek.pl jest patronem medialnym wydarzenia.