Fintek.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Wydarzenie ma celu przybliżyć studentom i praktykującym prawnikom, a także osobom zainteresowanym i niezwiązanym z prawem, kwestię prawodawstwa dotyczącego rynku finansowego i bankowego.

Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość & FinTech będzie poświęcone takim kwestiom jak: e-commerce, bankowość, inwestycje, rynki kapitałowe, papiery wartościowe, rynki finasowo-technologiczne, a także handel elektroniczny. Są to kwestie, które w kontekście dynamicznie rozwijającej się gospodarki wymagają – zwłaszcza od młodych osób – głębszego i krytycznego spojrzenia.

W ramach całego wydarzenia zostanie przeprowadzony konkurs tematyczny. Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę z prawa spółek, prawa papierów wartościowych, prawa rynku kapitałowego, prawa bankowego prywatnego, prawa nowych technologii w finansach oraz e-commerce, powinieneś wziąć udział.

Pierwszy etap odbędzie się 8 kwietnia 2020 r. online, gdzie studenci będą mieć do rozwiązania test jednokrotnego wyboru. Tylko najlepsi przejdą do finału, który będzie miał miejsce podczas konferencji.

A takiego finału jeszcze nie widzieliście! Odbędzie się on poprzez symulację giełdową w zespołach dwuosobowych. W ten sposób w praktyce zostaną sprawdzone umiejętności inwestycyjne. Na koniec trzeba będzie sporządzić dokument, bez którego nie powstanie żadna spółka w branży FinTech.

Nagroda główną są płatne praktyki w DLK Legal w Warszawie lub w Krakowie (do wyboru).

Na zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia 2020 r.

Konferencja będzie podzielona na trzy panele: studencki, ekspercki i dyskusyjny. Jeśli sam udział w konkursie to za mało, zapraszamy studentów do wystąpień. Abstrakty można przesyłać na adres: forum@krakow.elsa.org.pl do 29 marca.

Wymagana ilość słów min. 150 max. 200, czcionka Times New Roman, 12. Do abstraktu wymagane jest dołączenie bibliografii. Wystąpienie powinno dotyczyć jednego z zagadnień: prawnych zagadnień inwestycji (rynku walutowego FOREX, kontraktów CFD, funduszy inwestycyjnych, transakcji futures), bankowości (również bankowości inwestycyjnej, funkcjonowania tzw.neobanków, nadzoru nad bankami) lub FinTechu (gospodarka cyfrowa, kryptowaluty, smartkontrakty, e-administracja).

W panelu eksperckim wezmą udział specjaliści danych branż. Zaprezentują się przed Państwem przedsiębiorcy, przedstawicieli kancelarii, firmy konsultingowej, a nawet domu maklerskiego.

Na koniec w panelu dyskusyjnym odbędzie się moderowana dyskusja pomiędzy ekspertami.

Forum Rynków Finansowych: Inwestycje, Bankowość & FinTech to unikatowe wydarzenie, które pozwoli na rozwinięcie swoich umiejętności oraz poszerzenie i sprawdzenie wiedzy z zakresu prawa i ekonomii.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.