II Made in Poland

Inicjatywa ma na celu promowanie tego, co polskie, tworząc przy tym nasz rodzimy patriotyzm do polskich produktów, usług oraz innowacji. Otwieramy drzwi nie tylko na polski rynek i polskich konsumentów, ale również na rynek zagraniczny. Promujemy dumę z polskiej jakości i doskonałości, kształtujemy świadomość konsumenta o doświadczeniu, prestiżu i wysokim standardzie Polski na arenie międzynarodowej.

W obliczu nowych wyzwań i szybko zmieniającej się rzeczywistości, kluczową kwestią staje się wspieranie podmiotów polskiej gospodarki i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki wymianie doświadczeń i połączeniu eksperckiej wiedzy trzech filarów gospodarki – biznesu, administracji i nauki – wypracowane zostaną możliwości, które otworzą nowe perspektywy rozwoju. Tworzymy idealną przestrzeń do rozmowy, współpracy i działania.

Grono blisko 30 000 uczestników będzie miało okazję wypowiedzieć się na temat kluczowych możliwości i rzucić nowe spojrzenie na kwestie gospodarcze. Partnerami poszczególnych paneli dyskusyjnych będą eksperci, którzy mają realny wpływ na funkcjonowanie danych sektorów gospodarki.

Nadchodzący Kongres to 5 paneli dyskusyjnych, w ramach których podejmowane będą najistotniejsze tematy związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym : „Polska – kraj zielonej rewolucji”, „Nasza siła – polskie innowacje”, „Polish Success Story”, „Biznes bez granic”, „Rynek spożywczy w Polsce”. W ramach wydarzenia poruszone zostaną takie zagadnienia, jak kondycja gospodarcza producentów, wpływ programów rządowych na rozwój rodzimej gospodarki, rola firm rodzinnych, pozycja polskich producentów na arenie międzynarodowej czy wyzwania czekające polską gospodarkę.

Organizator: Polska Agencja Przedsiębiorczości.