Nowy sposób myślenia w którą stronę zmierza branża automotive i przygotowanie na innowacyjną wizję przyszłości, w której nowe środki transportu i modele biznesowe zredefiniują nasze codzienne życie i sposób komunikacji.

Nowy kształt ekosystemu w którym innowatorzy i decydenci stają się liderami zmian i wspólnie pracują nad odkrywaniem nowych, niezbadanych obszarów.

Nowy zestaw narzędzi, które pomogą rozwinąć gospodarkę, podnieść jakość codziennego życia oraz promować zrównoważoną przyszłość.

Strona wydarzenia.