Podczas konferencji wiodące firmy IT zaprezentują swoje rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę placówki, zarządzanie personelem oraz obniżyć koszty. Oprócz tego wykłady merytoryczne przeprowadzą eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Zarys tematyki:

 1. E-zdrowie i Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM):
 • wprowadzenie i rozwój systemów EDM.
 • integracja elektronicznej dokumentacji medycznej w procesach opieki zdrowotnej.
 • bezpieczeństwo danych w e-zdrowiu.
 1. Telemedycyna i Opieka na Odległość:
 • wykorzystanie telemedycyny w opiece zdrowotnej
 • nowoczesne narzędzia komunikacyjne dla pacjentów i personelu medycznego.
 • bezpieczeństwo i prywatność w telemedycynie.
 1. Sztuczna Inteligencja (SI) i Analiza Danych:
 • zastosowanie SI w diagnostyce medycznej.
 • analiza danych w celu poprawy prognozowania i leczenia.
 1. Cyberbezpieczeństwo w Ochronie Danych Zdrowotnych/ Dyrektywa NIS 2:
 • wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w opiece zdrowotnej.
 • zapobieganie atakom na dane medyczne
 • zarządzanie ryzykiem
 • raportowanie incydentów
 • zapewnienie ciągłości działania w przypadku cyberataków
 1. Internet Rzeczy (IoT) w Opiece Zdrowotnej:
 • zastosowanie IoT w monitorowaniu pacjentów.
 • inteligentne urządzenia medyczne i ich rola w poprawie opieki zdrowotnej.
 1. Blockchain w Ochronie Zdrowia:
 • zastosowanie technologii blockchain do zarządzania danymi medycznymi.
 • bezpieczna wymiana informacji między instytucjami medycznymi.
 1. Mobilne Aplikacje Zdrowotne i Wearable:
 • rola aplikacji mobilnych w samoopiece pacjenta.
 • wykorzystanie urządzeń wearable w monitorowaniu zdrowia.
 • integracja danych z mobilnych aplikacji z systemami opieki zdrowotnej.
 1. Rozwój Technologii VR/AR w Medycynie:
 • Zastosowanie rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) w szkoleniu personelu medycznego.
 • Terapia przy użyciu technologii VR/AR.
 • Potencjalne korzyści i wyzwania związane z wprowadzaniem tych technologii w praktykę medyczną.

Bezpłatna rejestracja dostępna jest na stronie wydarzenia: https://www.gigacon.org/it-w-sluzbie-zdrowia-022024