Wydarzenie jest miejscem otwartej dyskusji i wymiany doświadczeń na temat stanu i perspektyw rozwoju sektora, o praktykach biznesowych oraz o społecznej odpowiedzialności biznesu w tej branży.

Dla praktyków gospodarczych wielu sektorów rynku finansowego, oprócz możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami ze współpracy z pośrednikami finansowymi, kongres stanowi okazję do utrwalenia już istniejących lub nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Kongres skupia środowiska kadry zarządzającej w szczególności takich sektorów jak doradztwo i pośrednictwo finansowe, banki, firmy ubezpieczeniowe czy instytucje pożyczkowe.

Program i rejestracja:

https://zpf.pl/kongres-posrednictwa-finansowego/