Konferencja skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców wykorzystujących omawiane technologie: obiegu dokumentów, przetwarzania i składowania informacji, reprezentujących branżę informatyczną, bankową, finansową, ubezpieczeniową, administracyjną oraz telekomunikacyjną i przemysłową.

Jak usprawnić działania związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem?

Tematyka konferencji „BPM – Business Process Management” to między innymi dokumenty w chmurze, rozwiązania mobilne oraz workflow – zarządzanie procesami biznesowymi. Wydarzenie poświęcone jest również zagadnieniom takim jak bezpieczny druk i nowoczesna archiwizacja dokumentów, digitalizacji czy automatyzacja obsługi faktur.

Proponowana tematyka to także m.in.:

  • Portale korporacyjne inter/intra/extranet
  • Systemy OCR/OMR
  • PKI – dokument elektroniczny
  • Narzędzia back-office
  • JPK – Jednolity Plik Kontrolny
  • Praca grupowa
  • Bezpieczeństwo obiegu dokumentami
  • Podpis elektroniczny
  •  RPA

Agenda oraz bezpłatna rejestracja dostępne na stronie wydarzenia: https://www.gigacon.org/bpm–102022-2