Na pytania o przyszłość rynku consumer finance odpowiedzą eksperci podczas tegorocznego Kongresu Consumer Finance, który odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2019 w warszawskim Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej 4.

Kongres zainauguruje wystąpienie dr hab. Prof. UG Dariusza Filar, który wygłosi prezentację nt. prognoz otoczenia makroekonomicznego sektora finansowego.

W  wystąpieniach wprowadzających przedstawione zostaną również prognozy i wyzwania dla rynku consumer finance.Doktor Mariusz Cholewa, Prezes Zarądu Biura Informacji Kredytowej zaprezentuje najbardziej aktualne i pogłębione dane przekrojowe z rynku consumer finance w odniesieniu do charakterystyk konsumenta i konkurencji oraz wpływu regulacji na sytuację firm pożyczkowych.

Zrównoważony rozwój rynku Consumer Finance

Doktor Marta Penczar z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawi wyniki badania eksperckiego identyfikującego prawdopodobne wyzwania i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju rynku consumer financebędące kontynuacją rozważań tegorocznej debaty nt. mapy wyzwań/zagrożeń dla CF, która odbyła się podczas EKF 2019 w Sopocie.

Podczas Kongresu odbędą się debaty specjalistyczne podparte prezentacjami wprowadzającymi. Wśród tematów:

  • Kierunki ewolucji modeli biznesowych na rynku consumer finance
  • Responsible consumer finance – konsument, instytucja finansowa i regulator
  • Regulacje roku 2019/2020 z perspektywy ich wpływu na rynek CF
  • Nowe technologie consumer finance– szanse czy ryzyko
  • Wyłudzenia i bezpieczeństwo na rynku consumer finance

Pierwszego dnia Kongresu zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu VERBA VERITATIS.

Do udziału w Kongresie zapraszamy kadrę zarządzającą banków, instytucji ubezpieczeniowych, instytucji pożyczkowych, firm pośrednictwa i doradztwa finansowego oraz instytucji świadczących usługi dla sektora przedsiębiorstw finansowych.

Na wydarzeni serdecznie zapraszają współorganizatorzy: Gdańska Akademia Bankowa oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Więcej informacji o Kongresie na stronie internetowej.