Kongres Consumer Finance jest największym, dorocznym spotkaniem przedstawicieli sektora consumer finance oraz instytucji współpracujących poświęconym perspektywom, wyzwaniom i problemom rynku consumer finance.

Celem wydarzenia jest otwarta debata pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku consumer finance, wymiana informacji nt. najbardziej aktualnych problemów rynku, a także wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa rynku consumer finance.

Współorganizatorami Kongresu Consumer Finance są Centrum Myśli Strategicznych oraz Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Parterem Strategicznym wydarzenia jest Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.

Program wydarzenia:

  • Perspektywy dla rynku consumer finance w najbliższych trzech latach
  • Consumer finance 2021 w liczbach
  • Nowe regulacje rynku consumer finance
  • Cyberbezpieczeństwo a nowe technologie
  • Nowy produkt na rynku consumer finance – Buy Now Pay Later (BNPL)
  • Kanał tradycyjny vs. Kanał online, klient online vs. Klient offline, zjawisko przekredytowania
    Quo vadis consumer finance? – debata Prezesów.

Do udziału w Kongresie zapraszana jest kadra zarządzająca banków, instytucji ubezpieczeniowych, firm pośrednictwa i doradztwa finansowego oraz instytucji świadczących usługi dla sektora przedsiębiorstw finansowych.

Wydarzenie odbędzie się 14 grudnia w Warszawie, w Centrum Giełdowym (ul. Książęca 4). Start jest planowany o godz. 9:30. Więcej informacji oraz rejestracja na stronie: https://www.efcongress.com/kcf/