Celem Kongresu jest otwarta debata pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku consumer finance, wymiana informacji na temat  najbardziej aktualnych problemów rynku, a także wypracowanie rekomendacji w zakresie bezpieczeństwa rynku consumer finance. Kongres Consumer Finance odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 w Centrum Giełdowym w Warszawie. Więcej o wydarzeniu tutaj.

Program  wydarzenia

Podczas konferencji w ciągu dwóch dni, odbędzie się kilka paneli np. o ochronie na rynku consumer finance i zarządzaniu ryzykiem. Swoje wystąpienia zapowiedziało wielu ekspertów z rynków finansowych. Poniżej program  jednej z głównych debat kongresu.

Gospodarz debaty: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Wystąpienia wprowadzające:

Obraz rynku consumer finance w 2018 r.
Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Mapa zagrożeń na rynku consumer finance do 2021 r.
Marta Penczar, Dyrektor Obszaru Badawczego Bankowość i Rynki Finansowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Moderator: Marta Penczar, Dyrektor Obszaru Badawczego Bankowość i Rynki Finansowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Paneliści:

– Grzegorz Jurczyk, Prezes Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif S.A.
– Adam Kuśnierkiewicz, Country Manager Mash Poland, właściciel marki Euroloan
– Maciej Mikucki, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy na Poziomie Regionu, Provident Polska S.A.
– Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Fines S.A.

Kluczowe zagadnienia do debaty:

  • Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku CF
  • Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki rozwoju rynku CF – co będzie stymulować a co zagrażać dalszemu rozwojowi rynku?
  • Jak kształtować się będzie rentowność branży firm pożyczkowych?
  • Niewykorzystane źródła wzrostu na rynku CF – segmenty klientów, nowe produkty, strategie biznesowe
  • Kanały dystrybucji – czy placówki stacjonarne obronią się przed ofertą on-line?
  • Samoregulacja rynku – konieczna czy potrzebna i w jakich aspektach? Czy może zastąpić lub ograniczyć aktywność regulatorów?