Misją Polskiej Mocy Biznesu jest stworzenie bilansu osiągnięć i wyzwań w poszczególnych obszarach i wypracowanie korzyści wynikających ze współpracy na linii biznes – społeczeństwo. Na Kongresie  spotkają się przedstawiciele środowiska biznesu, instytucji naukowych, samorządowych, pozarządowych oraz administracji centralnej.

Ekologia, społeczeństwo i gospodarka

Trzy filary ESG będą jednocześnie obszarami zagadnień, o których będą dyskutować paneliści podczas trzech dni kongresu.

Temat społeczeństwo będzie omawiany pierwszego dnia Kongresu. Debaty otworzy wystąpienie Marleny Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Panele dyskusyjne poświęcone będą m.in. roli aktywności fizycznej i sportu w poprawie kondycji zdrowotnej Polaków, kulturze jako fundamentowi budowania tożsamości obywatelskiej oraz synchronizacji programów edukacji wyższej i zawodowej z potrzebami biznesu.

Drugi dzień zdominuje gospodarka. Rozmowy dotyczyć będą m.in. Planu Odbudowy dla Europy (Next Generation EU) i Polskiego Ładu: jak efektywnie pozyskiwać inwestycje zagraniczne i wspierać konkurencyjność polskiego biznesu, cyfryzacja i rola kobiet w rozwoju polskiej gospodarki, a także cele zrównoważonego rozwoju jako fundamentu strategii biznesowej.

Trzeci dzień poświęcony będzie ekologii. Poruszone będą zagadnienia m.in., jak sprawić, by trend szybkiego dążenia do zeroemisyjności stał się kołem zamachowym polskiej gospodarki, zielone inwestycje w kontekście szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, oraz kwestie jak elektromobilność, redukcja emisji CO2 i gospodarka odpadami.

Organizatorzy zapewniają, że dzięki szeroko zakrojonej współpracy z mediami, każdy będzie mógł bezpłatnie śledzić najważniejsze treści paneli. Więcej informacji na stronie: https://polskamocbiznesu.pl/