Wydarzenie ma wyznaczyć kierunki współpracy. Nad doborem najważniejszych tematów od kilku miesięcy pracowała Rada Programowa, w której zasiada kilkudziesięciu ekspertów różnych dziedzin.

Pierwszego dnia odbędą się sesje plenarne takie jak:

  1. Zazielenianie odbudowy w miastach
  2. Czy zielona i cyfrowa transformacja zapewni spójność i rozwój regionów?
  3. Nowoczesne usługi publiczne w samorządach przyszłości

Zaproszeni eksperci rozmawiać będą m.in. o tym jak na poziomie lokalnym efektywnie wdrażać finansowe narzędzia odbudowy gospodarczej na bazie paktów na rzecz zmian klimatycznych. W planie są także dyskusje poświęcone programom na rzecz wsparcia rozwoju regionów i reformie dochodów samorządowych.

Przestrzeń do debaty ponad podziałami

Drugi dzień poświęcony będzie debatom równoległym, podczas których poruszone zostaną tematy takie jak: peryferyzacja i depopulacja małych miast i wsi, cyberbezpieczeństwo, nowoczesne usługi publiczne czy ład przestrzenny, ale również szereg dyskusji związanych z wyzwaniami klimatycznymi dotyczących projektów wodorowych, pakietu Fit for 55, rozwoju zeroemisyjnego transportu oraz zarządzania ryzykiem zmian klimatu.

Finałem forum będzie Debata Liderów Samorządów – Mapa trendów i wyzwań systemowych dla samorządów lokalnych.

Local Trends to projekt zainicjowany przez Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Miasta Poznania i Jacka Karnowskiego, prezydenta Miasta Sopotu, we współpracy z partnerami strategicznymi Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: www.localtrends.pl