W grudniu MMC Polska organizuje praktyczne warsztaty, na których dowiedzą się Państwo, jak poprawnie dostosować się do nowych wymogów w szczególności w zakresie umów, nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi czy zarządzania ciągłością działania. Przedyskutujemy wspólnie zastosowane przez Państwa modele działania i ocenimy ich poprawność w odniesieniu do oczekiwań regulatora.

Główne zagadnienia:

 • Obowiązki przedkontraktowe i kontraktowe w relacji z podwykonawcą
 • Przedumowny audyt kontrahenta w świetle przepisów prawa – praktyka
 • Praktyczna strona wdrożenia chmury obliczeniowej w banku
 • Outsourcing a przepisy o ochronie danych osobowych

Warsztaty kierowane są do instytucji finansowych, instytucji płatniczych, dostawców usług outsourcingowych w szczególności do pracowników działów:

 • outsourcingu
 • operacyjnego
 • IT
 • zaopatrzenia
 • prawnego
 • kontrolingu
 • compliance
 • zarządzania ryzykiem
 • zarządzania ciągłością działania
 • logistyki

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej. Cel organizatora to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/praktyczne-podejscie-do-wymogow-eba-i-knf-w-zakresie-outsourcingu-i-chmury-obliczeniowej

grafika-safecongress