Udział w spotkaniu jest w pełni bezpłatny, wystarczy, że zarejestrujesz się na stronie: https://gigacon.org/event/summit-eoif-2021/

Agenda konferencji

Podczas tej konferencji zostaną poruszone takie zagadnienia jak wybór elektronicznego obiegu dokumentów dla firmy, zalety i wady konkretnych systemów,ukryte koszty, rozwiązania z zakresu BPM i konkretne narzędzia i platformy wspierające cyfrowy obieg dokumentów.

W agendzie:

Od czego giną firmy? Całkiem inne spojrzenie na identyfikację kosztów. Helmut V. Gläser (Ekspert Niezależny)

Hype na hiperautomatyzację. Skąd się bierze? Marcin Kowalski (ARCHMAN)

Cyfrowe miejsce pracy Elke Schoenemann (ELO Digital Office)

Aurea BPM w technologii Low-Code jest kluczem do szybkiego osiągnięcia stanu cyfrowej zwinności biznesowej. Pavel Arno (Tecna)

Biznesowa analiza procesów – BPMN czy UML? Piotr Biernacki, Robert Kozłowski (MGX Infoservice)

Anywhere operations w NAVIGATORZE. Etapy wdrażania. Mateusz Illg (ARCHMAN)

Cyfrowe akta – Praca pod ELO . Elke Schoenemann (ELO Digital Office)

Synergia Aurea BPM i Archer DMS: zautomatyzowane procesy, EOD, archiwum fizyczne i e-repozytorium w jednym środowisku. Pavel Arno (Tecna)

Szczegóły konferencji znajdziesz na stronie: https://gigacon.org/event/summit-eoif-2021/