Natomiast 20-21 maja organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników do The Tides w Warszawie, gdzie będą oni mieli 24 godziny na stworzenie projektów odpowiadających na przedstawione wyzwania. Fintek.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Supervision Hack 2023 już 19-21 maja w Warszawie

Podobnie jak w zeszłym roku, po stronie uczestników będzie stworzenie innowacyjnych rozwiązań wspierających nadzór nad rynkiem finansowym oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. Rozwiązania z poprzedniej edycji hackathonu #Supervision_Hack 2022 są już wdrożone i wykorzystywane w bieżącym nadzorze wykonywanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

UKNF zaprasza zarówno doświadczonych zawodowców, jak i ambitnych studentów, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności. Nadzorca będzie szukać rozwiązań, które wprowadzą nowatorskie spojrzenie i korzystne zmiany w nadzorze nad rynkami finansowymi. W tym celu organizatorzy zachęcają do udziału w hackathonie osoby z różnych dziedzin, w tym programistów, UX-owców, bezpieczników i specjalistów w dziedzinie rynków finansowych.

Więcej informacji i zapisy na www.supervisionhack.pl.