Poruszone zostaną zagadnienia takie jak: główne czynniki wpływające na rozwój rynku bancassurance, możliwość uznania banku za twórcę produktu ubezpieczeniowego, analiza potrzeb klienta, aspekty związane z wykonywaniem umów ubezpieczenia zawieranych wraz z umowami pożyczki / kredytu, możliwe modele współpracy w ramach bancassurance i problem wynagradzania dystrybutorów a także reklamacje w świetle projektowanych zmian dotyczących likwidacji instytucji Rzecznika Finansowego.

Grupa docelowa:

Warsztaty polecamy wszystkim przedstawicielom instytucji finansowych, odpowiedzialnych za tworzenie, dystrybucję i regulacje prawne w obszarze bancassurance, jak również wszystkie osoby zainteresowane tematyką, przede wszystkim reprezentującym działy:

  • Prawny
  • Compliance
  • Bancassurance
  • Rozwoju / Zarządzania produktem
  • Ubezpieczeń

Dostarczymy do Państwa domu lub biura w czasie rzeczywistym wszystkie wystąpienia. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej. Nasz cel to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/wokol-cyklu-zycia-produktu-ubezpieczeniowego-aktualne-problemy-prawne-rynku-bancassurance

Z kodem: FINTEK5 przysługuje Państwu 5% zniżki na udział w warsztacie.