Omówią również praktyczny wpływ zmian legislacyjnych na jakie instytucje finansowe muszą być przygotowane w 2021 r., m.in. w zakresie Rozporządzenia Ministra Finansów ws. szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, nowelizacji Rozporządzenia Ministra Finansów ws. sposobu prowadzenia działalności przez TFI jak też nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Główne zagadnienia:

 • Najczęstsze problemy w organizacji systemu kontroli wewnętrznej w TFI i w Banku Depozytariuszu
 • Podsumowanie i analiza stanowisk KNF określających zakres odpowiedzialności TFI i Banku Depozytariusza
 • Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Finansów ws. szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych – zmiana metod wyceny instrumentów dłużnych – case study
 • Współpraca i dochodzenie roszczeń na linii Depozytariusz – TFI
 • Nowe wymogi wobec członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmiany zasad oceny weryfikacji w oparciu o nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów ws. sposobu prowadzenia działalności przez TFI
 • Najczęstsze ryzyka w obszarze odpowiedzialności TFI oraz podmiotów zarządzających wobec uczestników funduszu
 • Wpływ zmian w obszarze raportowania podatkowego na działalność TFI

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy przedstawicieli TFI oraz Banków Depozytariuszy, odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością, nadzór, ryzyko, przede wszystkim pracowników reprezentujących departamenty:

 • Nadzoru
 • Compliance
 • Powierniczy
 • Bankowości Transakcyjnej
 • Operacyjny
 • Finansowy
 • Prawny
 • Audytu

Warsztaty realizowane w formule hybrydowej

Każdy uczestnik ma możliwość wyboru w jakiej formule chce wziąć udział: stacjonarnie w hotelu lub w formule live streamingu. Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wszystkie wystąpienia. Otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej, bez względu na formę uczestnictwa.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/wplyw-zmian-prawnych-na-funkcjonowanie-tfi-i-bankow-depozytariuszy–odpowiedzialnosc-wspolpraca-najczestsze-ryzyka

Z kodem: FINTEK5 przysługuje Państwu 5% zniżki na udział w warsztacie.