Kongres Antyfraudowy jest skierowany do sektora bankowego, sektora leasingowego, ubezpieczeniowego, SKOK-ów, telekomów oraz przedstawicieli pozabankowego sektora pożyczkowego.

Problem wyłudzeń oraz fraudów na rynku finansowym

Tematyka kongresu jest szczególnie ważna dla podmiotów rynku finansowego, które na zjawisko fraudów narażone są w codziennej działalności. Stale rosnące zagrożenia nadużyciami ze strony klientów, pracowników i podmiotów zewnętrznych, utwierdziły organizatorów kongresu w przekonaniu o potrzebie ciągłego poszukiwania rozwiązań przeciwdziałania temu zjawisku przez instytucje finansowe.

Kongres Antyfraudowy jest ukierunkowany na praktykę, poczynając od identyfikacji wyłudzeń a na skutecznych narzędziach walki z fraudami kończąc. Ambicją organizatorów jest stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń dla wszystkich uczestników rynku finansowego.

Pełen program kongresu oraz możliwość rejestracji dostępne są pod linkiem:

https://zpf.pl/conference/kongres-antyfraudowy/