Po całym I półroczu 2019 roku strata Idea Banku wynosi 78,4 mln PLN, ale od rana akcje banku na giełdzie rosną o około 20%. Idea nie ukrywa jednak, że do pełnego wyjścia na prostą niezbędne będzie pozyskanie inwestora. Przypomnijmy, że w czerwcu Idea Bank rozpoczął proces zwolnień grupowych, które do końca roku mają objąć do 750 pracowników. Oszczędności z tytułu zwolnień wyniosą około 50 mln złotych w skali roku.

Idea Bank i jego plan restrukturyzacji

Wyniki wypracowane przez Idea Bank w II kwartale tego roku istotnie różnią się od zanotowanych w I kwartale. Wyraźnie widać ten proces między innymi na przykładzie kosztów finansowania, które na początku roku były bardzo wysokie, a następnie dzięki podejmowanym działaniom zostały już znacznie obniżone i cały czas spadają. W okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. koszty pozostawały pod ścisłą kontrolą, pomimo obciążenia jednorazowym kosztem działań restrukturyzacyjnych w wysokości 35 mln zł – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zapowiedziami, od połowy czerwca 2019 r. Idea Bank dokonuje równoczesnej restrukturyzacji zatrudnienia oraz przeprowadza głębokie zmiany w obszarze sprzedaży. Zmiany mają na celu redukcję kosztów poprzez przebudowę i uproszczenie modelu biznesowego oraz stworzenie nowej, lekkiej sieci placówek. Pozostałe elementy wdrażanego planu obejmują istotne obniżenie kosztów finansowania, ograniczenie i ustabilizowanie kosztów ryzyka oraz zmniejszenie sumy bilansowej. Bank oczekuje, że w wyniku podejmowanych działań, jego koszty działalności zostaną docelowo obniżone o około 100 mln zł w ujęciu rocznym.

Jednocześnie Idea Bank rozpoczął już wstępny proces badania kondycji przedsiębiorstwa (tak zwany due diligence), wspólnie z funduszem private equity, który ma być potencjalnie zainteresowany nabyciem akcji banku.