Nowe technologie i rozwiązania, które oferowane są na rynku fintech nie tylko zmieniają finanse, ale też mają duży wpływ na przyzwyczajenia i zwyczaje milionów ludzi na świecie. Specjalista z dziedziny FinTech musi posiadać wiedzę z prawa, ekonomii, technologii informatycznych, marketingu, a nawet psychologii i nie tylko. Innymi słowy, fintech to jedna z bardziej interdyscyplinarnych rynków.

Tym bardziej należy docenić fakt, że na Wydziale Zarządzania uruchomiono już druga edycję podyplomowych studiów FinTech, których program obejmuje takie bloki tematyczne jak technologie w sektorze finansowym, marketing i zachowanie klientów, otoczenie regulacyjne, sztuczną inteligencję oraz blockchain. Kierownikiem studiów jest dr Katarzyna Niewińska, która o idei i programie studiów szerzej opowiedziała w tym wywiadzie.

Partnerem merytorycznym studiów jest PwC Legal, a wśród partnerów współpracujących znaleźli się: Alior Bank, BNP Paribas, S&P Global Ratings, Forum, Trust, Fintek.pl, CredoLab, Asia Collect, Wings Bridge, Loando oraz Fintech & Insurtech Digital Congress.

Relacja z inauguracji

Uroczyste otwarcie i wykład inauguracyjny udział wzięli:

  • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia,
  • dr hab. prof. ucz. Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w MNSiSW,
  • prof. zw. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania.

W trakcie wykładu poruszono kwestie konieczności wymiany wiedzy pomiędzy środowiskiem biznesowym oraz naukowym, a także o potencjale polskiej nauki w obszarze wsparcia innowacyjnych technologii, w tym technologii finansowych. Podyplomowe studia fintech są tego dobrym przykładem.

W kolejnej części wydarzenia prezentację o przyszłości bankowości przedstawiła Sonia Wędrychowicz-Horbatowska. W swoim wystąpieniu prelegentka zwróciła uwagę, że Fintech, którego model biznesowy polega na dostarczaniu usług bankowych taniej niż w banku, może mieć bardzo krótki cykl życia. Po przekroczeniu odpowiedniej skali banki są wstanie zaangażować duży kapitał, by szybko zagospodarować „niszę”, którą opanował dany fintech.

Po wykładzie kierownik studiów dr Katarzyna Niewińska przedstawiła partnerów kierunku oraz zarys programu. Jednym z punktów kształcenia jest opracowanie projektu FinTech.