Awaria systemu spowodowała, że cała procedura wdrożenia inicjatywy na rzecz darmowego Internetu od Unii Europejskiej opóźniła się o kilka miesięcy, ale już dziś od godziny 13:00 można składać wnioski o pomoc finansową na ten cel.

Pomoc europejska

W ramach wsparcia Unia Europejska będzie finansowała wprowadzanie i rozwijanie publicznych hotspotów WiFi w takich miejscach, jak budynki administracji publicznej, biblioteki, szpitale czy parki. Co ważne – w takim miejscu nie może istnieć żadne inne źródło Internetu – czy to publiczne, czy prywatne. Aplikujący musi się również zobowiązać, że hotspot finansowany z unijnych pieniędzy będzie działał przez co najmniej trzy lata.

Procedura krok po kroku

Rejestracja w języku polskim będzie otwarta przez osiem tygodni. Nabór zostanie otwarty 7 listopada 2018 r. o godzinie 13:00. W celu uzyskania dofinansowania beneficjenci są zobowiązani do rejestracji na portalu prowadzonym przez Komisję Europejską tutaj.

Zarejestrowani beneficjenci po złożeniu wniosku będą mogli na tym samym portalu złożyć wniosek o przyznanie bonu. Złożenie wniosku polega na kliknięciu na właściwy przycisk na stronie. Podmioty będą wybierane zgodnie z kolejnością zgłoszeń (w oparciu o datę i godzinę złożenia wniosku, a nie rejestracji). wifi4eu@mc.gov.pl

Obecnie serwis jest otwarty i beneficjenci, którym nie udało się zarejestrować wcześniej, mają taką możliwość. Do tej pory na portalu zarejestrowało się ponad 800 beneficjentów z Polski (gmin i miast na prawach powiatu). W razie pytań do kontaktu zaprasza Ministerstwo Cyfryzacji pod adresem mailowym wifi4eu@mc.gov.pl.