Rapor NetBank to cykliczne opracowanie przygotowywane przez ZBP, w którym prezentowane są dane na temat liczby użytkowników bankowości elektronicznej i mobilnej. W I kwartale 2021 r. liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła 38,28 mln.

Pełny raport NetBank za I kwartał 2021 roku można pobrać tutaj.

Raport NetBank ZBP 2021

Ponad 7 mln klientów mobile only

Na koniec marca 2021 roku liczba użytkowników, którzy przynajmniej raz w miesiącu logowali się do bankowości elektronicznej wyniosła 19,94 mln (wzrost o 2,36% kwartał do kwartału i 5,32% rok do roku). Rośnie także liczba klientów aktywnie korzystających z bankowości mobilnej. Na koniec I kwartału 2021 wyniosła ona 14,55 mln, co daje wzrost o 2,68% kwartał do kwartału i 17,56% rok do roku.

Warto dodać, że 50% wszystkich aktywnych użytkowników bankowości mobilnej stanowią tak zwani klienci mobile only. To osoby, które przynajmniej raz w miesiącu logują się do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej. Na koniec marca 2021 roku takich klientów było ponad 7,2 mln (to spadek o około 200 tys. kwartał do kwartału).

ZBP zaprezentował także dane odnośnie sektora MSP. Klienci MSP posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali łącznie ponad 2,99 mln kont w bankach. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku na koniec marca 2021 roku wynosiła 2,1 mln.