Najczęściej z tej usługi korzystają osoby w wieku 25-35 lat, mieszkający w małych i średnich miastach (5-100 tys. mieszkańców). Klient korzystający z „PKO Płacę później” może zrobić zakupy w ramach określonego przez bank limitu i spłacić je w ciągu 30 dni – pieniądze automatycznie zostaną pobrane z konta w PKO Banku Polskim.

Rośnie popularność BNPL w PKO BP

Klienci mogą aktywować tę odroczone płatności w serwisie internetowym iPKO, aplikacji mobilnej IKO, podczas rozmowy z konsultantem na infolinii lub w dowolnym oddziale banku. W serwisie iPKO i aplikacji mobilnej przy aktywacji tej usługi wszystkie pola z danymi wypełniane są automatycznie, klient powinien tylko zaakceptować niezbędne zgody, złożyć wniosek i potwierdzić aktywację.

Rozwiązanie jest dostępne we wszystkich sklepach akceptujących BLIKA (internetowych i stacjonarnych) oraz w sklepach internetowych przy wyborze metody płatności „Płacę z iPKO” (pay-by-link). Aktywacja usługi jest bezpłatna, a z dodatkowego limitu klient może korzystać za 0 zł – wystarczy, że spłaci transakcje w ciągu 30 dni.

Klient ma 30 dni na spłatę – może to zrobić samodzielnie lub poczekać na automatyczne rozliczenie. Transakcja niespłacona po 30 dniach, staje się tzw. zadłużeniem przeterminowanym – od tego momentu klient nie może korzystać z „PKO Płacę później”, gdy spłata zostanie dokonana usługa znów zacznie automatycznie działać. Od zadłużenia przeterminowanego bank nalicza i pobiera odsetki ustawowe za opóźnienie. Jednocześnie w aplikacji IKO i serwisie iPKO klient może sprawdzić: kwotę do wykorzystania i do spłaty w ramach przyznanego limitu, listę transakcji spłaconych i do spłaty oraz datę najbliższej spłaty, może też pobrać potwierdzenie transakcji, gdy jej kwota się zaksięguje.