Zdalne podpisywanie dokumentów pomiędzy centralą Żabki a ponad 4900 franczyzobiorcami umożliwia zintegrowana platforma, którą sieć uruchomiła wspólnie z Asseco Data Systems. Rozwiązanie umożliwia składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz stosowanie innych usług zaufania – złożony na dokumencie elektronicznym podpis jest równorzędny z podpisem odręcznym. Za pośrednictwem platformy franczyzobiorcy mogą podpisywać zdalnie dokumenty  korzystając z narzędzi przewidzianych w europejskim rozporządzeniu eIDAS.

To nie jedyne nowości rozwijane przez Żabkę. Sieć testuje między innymi automaty paczkowe, a także wdrożyła własny system płatności Żappka Pay.

E-podpisy Asseco wdrożenie przez sieć Żabka

– Innowacyjność to kluczowy element rozwoju naszej sieci: aż 10 proc. całej organizacji jest zaangażowane w proces digitalizacji. Wprowadzenie e-podpisu na tak szeroką skalę to niewątpliwie ważny krok w kierunku całkowitej redukcji dokumentacji papierowej. Pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa obiegu dokumentów, usprawnia wewnętrzny ich obieg – podkreśla Tomasz Blicharski,  Wiceprezes Zarządu  firmy Żabka Polska.

– Poza bezpieczeństwem prawnym oraz wygodą użytkowania podpisu elektronicznego – możemy podpisać skutecznie dokument w dowolnym miejscu – w trakcie pandemii doceniliśmy, że mimo okoliczności mogliśmy kontynuować rozwój sieci. Było to możliwe dzięki digitalizacji dokumentów i podpisowi elektronicznemu, który mogą składać nasi franczyzobiorcy. Dzieje się to znacznie szybciej, obecnie potrzebujemy nawet o 75% mniej czasu na podpisanie tych samych dokumentów z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa i poufności – dodaje Tomasz Blicharski.

Franczyzobiorcy mogą korzystać z platformy za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego, mającego dostęp do internetu. Od stycznia br. w ten sposób złożono już ponad 60 000 e-podpisów, m.in. na umowach i aneksach do umów z franczyzobiorcami. Z kwalifikowanych podpisów elektronicznych korzystają także wybrane działy w firmie.

Platforma e-podpisu Asseco została dostosowana do wewnętrznych systemów Żabki oraz połączona dodatkowo z kwalifikowaną usługą walidacji WebNotarius. W prace wdrożeniowe zaangażowany był zespół kilkunastu ekspertów Asseco Data Systems oraz wielu pracowników Żabki, przede wszystkim działu prawnego i IT, jak również franczyzobiorcy.