Według danych PWC, na przestrzeni lat 2010-2017 nastąpił wzrost odsetka zakupów dokonywanych za pomocą telefonu z 7 do 17 proc. Z raportu wynika jednak, że prawdziwy boom nastąpił jednak w trzech ostatnich latach. Obecnie, w 2020 roku już 45 proc. konsumentów deklaruje dokonywanie zakupów mobilnych.

Mobilne zakupy rosną jak na drożdżach

– Mobile to naturalna droga rozwoju zakupów w sieci. Nie bez znaczenia w tym przypadku jest rosnąca popularność takich metod płatności jak portfele elektroniczne, czy BLIK. Jak wynika z danych zebranych z banków po I kw. 2020 r., z aplikacji mobilnych korzystało już 11,8 mln klientów banków. Oczywistym jest, że klienci Ci, coraz częściej wybierać będą zakupy z poziomu mobile – jest to dla nich o wiele bardziej intuicyjne – komentuje Dawid Cichy, Sales Director w Tpay.

W Polsce odsetek osób dokonujących zakupów online przez smartfony wynosi 35 proc. Należy pamiętać jednak, że dane przedstawione w raporcie pochodzą z listopada 2019 roku, który był jednym z czterech miesięcy bezpośrednio poprzedzających pandemię Covid19.

– Prawie pewnym jest fakt, że wskutek pandemii odsetek osób kupujących za pomocą smartfonów wzrósł. W tym czasie więcej osób korzysta z zakupów online, więc statystycznie wysoce prawdopodobne jest, że wzrosła również liczba konsumentów kupujących przez telefon. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że zakupy w mobilu są dla wielu po prostu dużo wygodniejsze niż te dokonywane za pomocą urządzeń desktopowych – komentuje Michał Dąbrowski, dyrektor zarządzający Fintek.pl i KLANG! Media.

Rynek e-commerce w istocie rośnie jak na drożdżach. Warto w tym miejscu powołać się na dane z raportu e-Izby z 2020. Aż 72 proc. uczestników omawianego badania zadeklarowało dokonywanie zakupów w sieci. Udział e-commerce w polskim handlu detalicznym kształtuje się obecnie na poziomie 7 proc. Przewidywania odnośnie wartości rynku mówią zaś o przekroczeniu granicy 70 mld zł do końca bieżącego roku.

Na dużą popularności zakupów mobilnych, wpływ ma prężnie działający globalny i krajowy rynek smartfonów, a także rosnący wachlarz różnych, coraz prostszych i bardziej wygodnych procesów płatności za zakupy online.

Dawid Cichy Tpay