Z nowej funkcjonalności mogą skorzystać osoby będące klientami indywidualnymi Alior Banku, które są użytkownikami bankowości internetowej Alior Online, nie mają zarejestrowanej firmy w CEIDG, ukończyły 18. rok życia a także posiadają polskie obywatelstwo i potwierdzoną tożsamość w oddziale Alior Banku. Podczas zakładania działalności przez Alior Online klient od razu będzie mógł otworzyć iKonto Biznes.

Jak założyć rachunek firmowy w Alior Banku?

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą klient, po zalogowaniu się do bankowości internetowej Alior Online, uzupełnia wniosek wpisując w nim między innymi nazwę firmy, jej dane adresowe, formę ubezpieczenia, sposób opodatkowania, a także rodzaj działalności według PKD. Poprawnie wypełniony dokument trafia bezpośrednio do CEIDG.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia nowej działalności zostanie nadany NIP i REGON. Klient otrzyma numer NIP w ciągu 2 dni roboczych, natomiast REGON w czasie do 7 dni od złożenia wniosku. W następnym kroku bank otworzy iKonto Biznes z kartą debetową Mastercard z Plusem. Umowa dotycząca prowadzenia rachunku firmowego podpisywana jest SMS-em, a wniosek o założenie firmy – podpisem zaufanym.

Otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego iKonto Biznes jest bezpłatne. Opłatom nie podlegają też m.in. internetowe przelewy krajowe eliksir, w tym do ZUS i US oraz wypłaty z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku.

Promocje dla przedsiębiorców w Alior Banku

Użytkownik, który otworzy iKonto Biznes przez Internet może otrzymać 400 zł w ramach akcji „400 zł na start” po wpisaniu kodu PROMO400. Premia jest wypłacana, jeśli klient wykona przynajmniej jeden przelew do ZUS lub US w ciągu 45 dni od otwarcia rachunku. Promocja obowiązuje do końca stycznia 2024 roku.

Nowych posiadaczy konta biznesowego Alior Bank nagradza również za aktywne bankowanie. Premia zostanie wypłacona klientowi, który wykona czynności określone w regulaminie promocji „1500 zł dla firm”. Maksymalna wysokość nagrody wynosi 1500 zł w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia otwarcia rachunku. Premia wypłacana jest w cyklach miesięcznych, nie więcej niż 125 zł w każdym miesiącu trwania promocji, tylko w okresie pierwszych 12 miesięcy od przystąpienia do promocji (wliczając miesiąc przystąpienia do promocji).

Kolejną zaletą współpracy z Alior Bankiem jest możliwość otrzymania 10 proc. zwrotu za zakupy na stacjach paliw opłacone firmową kartą debetową Mastercard z Plusem. Rabaty mogą wynieść nawet do 200 zł miesięcznie, ale nie więcej niż 1000 zł przez pięć kolejnych miesięcy rozliczeniowych od zawarcia umowy o kartę z Plusem. Okres przystąpienia do promocji „Premia Moneyback” w ramach promocji „Plusy karty z Plusem” trwa do końca marca 2024 roku.

Oferta iKonto Biznes wraz z wymienionymi promocjami skierowana jest do nowych klientów biznesowych banku będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą.