IKE i IKZE to dwie formy dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach tzw. III filara ubezpieczeń społecznych. Każde z tych rozwiązań oferuje odmienne korzyści podatkowe i wzajemnie się uzupełniają. Można jednocześnie oszczędzać na IKE i IKZE i wykorzystać wszystkie przewidziane w prawie korzyści podatkowe.

– Nowa propozycja TFI BGŻ BNP Paribas jest odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby klientów. Produkty emerytalne, wpisują się w konwencję systematycznego oszczędzania. Odłożone pieniądze dodatkowo pracują na rynku kapitałowym na przyszłą emeryturę, niezależną od świadczeń ZUS – mówi Jarosław Skorulski, prezes Zarządu TFI BGŻ BNP Paribas.

– Produkty bazują na dwóch strategiach opartych na funduszach z oferty towarzystwa. Jedna skierowana jest do klientów, którzy chcą sami wybierać fundusze wchodzące w skład ich portfela. Drugie rozwiązanie, dzięki zaszytemu mechanizmowi inwestycyjnemu, ma zdjąć z nich obowiązek samodzielnego doboru funduszy. Z moich obserwacji wynika, że większość klientów zapomina o koncie emerytalnym i nie dokonuje odpowiednich zmian dostosowując skład portfela do sytuacji rynkowej i swojej sytuacji życiowej, dlatego polecam wariant alokacji według wieku, który zdejmuje z nas ten obowiązek. — zaznacza J. Skorulski.

Czytaj także: Jak oszukać FaceID od Apple? Jest kilka sposobów

IKE i IKZE w ramach BGŻ BNP Paribas FIO

Klienci, którzy zdecydują się na gromadzenie i inwestowanie środków na poczet przyszłej emerytury mają możliwość wyboru dwóch planów inwestycyjnych. TFI BGŻ BNP Paribas proponuje alokację według wieku oraz alokację indywidulaną.

Alokacja według wieku pozwala na określenie z góry strategii inwestycyjnej – dostosowuje profil inwestycji do wieku i płci klienta, bez konieczności dokonywania samodzielnych zmian w inwestycji.

Alokacja według wieku skonstruowana jest w oparciu o 3 Subfundusze BGŻ BNP Paribas FIO: Subfundusz Dynamicznego Inwestowania, Subfundusz Obligacji, Subfundusz Pieniężny. Co roku w dniu urodzin klienta system bezpłatnie, automatycznie dostosowuje alokację konta IKZE/IKE. Poziom ryzyka inwestycji obniża się proporcjonalnie do czasu pozostałego do przejścia na emeryturę (rośnie udział instrumentów dłużnych i maleje udział akcji w IKZE/IKE).

Wybierając alokację indywidualną klient samodzielnie podejmuje decyzje, w który subfundusz lub subfundusze inwestuje swoje środki, dotyczy to zarówno nowych wpłat jak też środków już gromadzonych na koncie W ramach alokacji indywidualnej dostępne są wszystkie subfundusze z parasola BGŻ BNP Paribas FIO. Indywidualna alokacja może obejmować jeden, kilka lub wszystkie subfundusze.

Uczestnik musi samodzielnie podejmować decyzje o zwiększaniu/zmniejszaniu ekspozycji na poszczególne klasy aktywów (rynek pieniężny, obligacje, akcje, rynek lokalny, rynki zagraniczne). Udział poszczególnych subfunduszu nie może być mniejszy niż 10 proc. Warto podkreślić, że wszystkie operacje których klient dokonuje na swoim koncie są bezpłatne.

W ramach oszczędzania na emeryturę z IKE BGŻ BNP Paribas FIO i IKZE BGŻ BNP Paribas FIO klienci mają możliwość bezpłatnej zmiany sposobu oszczędzania z alokacji według wieku na indywidualną i na odwrót.