Na stronie Prokuratury Krajowej napisano, że: „Ujawnione przestępstwo ma związek ze sprzedażą przedsiębiorstwa spółce GetBack S.A., w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez określone Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, za kwotę ponad 207 milionów złotych, którego rzeczywista wartość nie przekraczała 47 milionów złotych.”

W toku śledztwa Prokuratura Krajowa ustaliła, że przy transakcji związanej ze sprzedażą przedsiębiorstwa, „mężczyźni działali wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz mieli świadomość jego faktycznej wartość”.

Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności

GetBack to firma windykacyjna, która nie schodzi z nagłówków gazet. W aferze związanej m.in. ze sprzedażą obligacji osobom, które nie zdawały sobie sprawy z ryzyka poszkodowanych jest ok. 9 tys. inwestorów, których łączne straty mogą wynieść nawet 2,5 mld zł. Do tej pory zarzuty postawiono 10 osobom związanym z GetBack. Wobec 7 zastosowano areszt.

Afera odbiła się na polskim rynku obligacji. Stanowi też duże zagrożenie dla fintechów, które na skutek utraty zaufania przez inwestorów do rynku, mogą mieć w przyszłości duże problemy z pozyskaniem finansowania za pomocą emisji obligacji.

Poniżej publikujemy oświadczenie Altus TFI:

Oświadczenie w sprawie zatrzymania przez CBA byłych członków zarządu spółki ALTUS TFI S.A.

Zatrzymanie przez CBA byłych członków zarządu Altus TFI nie ma żadnego wpływu na bieżącą działalność Spółki. Aktualnie Altus TFI S.A. posiada kompetentne i zgodnie z prawem powołane osoby zarządzające działalnością Spółki. Zarząd także powziął informację o rezygnacji Piotra Osieckiego z członkostwa w radzie nadzorczej firmy – tym samym nie pełni on już żadnych funkcji w organach statutowych spółki.

Jednocześnie pragniemy zapewnić naszych Inwestorów, Klientów oraz Kontrahentów, że wszelkie procesy i operacje w Spółce, w tym zwłaszcza bieżąca obsługa naszych Klientów, przebiegają w nie odbiegającym od najlepszych standardów trybie. Zarząd podkreśla również fakt, że Altus TFI S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego publiczny charakter sprawia, że wszelkie informacje, mające znaczenie dla Inwestorów, są publikowane w trybie przewidzianym prawem i zapewniają pełną transparentność sytuacji Spółki. Przypominamy, że Zarząd Altus TFI odniósł się do kwestii związanych z transakcją EGB w tzw. białej księdze opublikowanej na stronach www Spółki. Zarząd Altus TFI S.A., mając na uwadze dobro rynku kapitałowego i szybkie wyjaśnienie sprawy GetBack, blisko współpracuje z Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi instytucjami zajmującymi się tą sprawą, dostarczając im niezbędne materiały oraz informacje.

Jesteśmy przekonani, że postawione zarzuty są bezpodstawne, a Piotr Osiecki i Jakub Ryba nie popełnili żadnego przestępstwa. Obaj są osobami o nieposzlakowanej reputacji i dołożą wszelkich starań, by sprawę wyjaśnić i zostanie ona ostatecznie wyjaśniona i umorzona. Jednocześnie informujemy że Piotr Osiecki i Jakub Ryba zgodzili się na publikowanie
pełnego nazwiska i wizerunku.

/ŁP