Złożenie rezygnacji ze skutkiem na datę przyszłą ma, zgodnie z dobrymi praktykami, zapewnić ciągłość podejmowania decyzji i umożliwić Radzie Nadzorczej Banku dokonanie wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Banku. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia – czytamy w komunikacie.

Zbigniew Jagiełło rezygnuje z funkcji prezesa PKO BP

Zbigniew Jagiełło piastuje funkcję prezesa PKO BP od 2009 roku, powołany na kolejne kadencje w 2011, 2014, 2017 i 2020 roku. Z bankowością i finansami związany od ponad dwudziestu pięciu lat. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. m.in. jako wiceprezes Zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A.

W informacji na stronie PKO BP czytamy, że Zbigniew Jagiełło był odpowiedzialny między innymi za przeprowadzenie banku przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji banku jako lidera pod względem wielkości aktywów, kapitału i wypracowanego zysku w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Zbigniew Jagiełło był także jednym z inicjatorów powstania Polskiego Standardu Płatności, czyli operatora BLIKA.

/RT