Robert Kudelski został jednocześnie dyrektorem Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w PKO BP. W latach 2018-2021 pracował dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., gdzie zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologicznego.

W latach 2017-2018 był zatrudniony w PWPW S.A.  jako dyrektor ds. komunikacji i promocji. Przez 10 lat pracował w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmował stanowisko doradcy. Od 2012 r. pełnił funkcję dyrektora Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka.

Aleksandra Gieros-Brzezińska stanowisko rzecznika prasowego PKO Banku Polskiego zajmowała od 2016 roku.

Ciąg dalszy zmian personalnych w PKO BP

W maju bieżącego roku z funkcji prezesa PKO BP zrezygnował Zbigniew Jagiełło, którego na stanowisku zastąpił Jan Emeryk Rościszewski.

Adam Marciniak złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa PKO BP ze skutkiem na dzień 13 sierpnia 2021 roku. W jego miejsce Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała od 14 września Artura Kurcweila, który został odpowiedzialny za nadzór obszaru technologii.