Markowi Szcześniakowi (zdjęcie główne) został powierzony nadzór nad Pionem Dystrybucji i Rozwoju Biznesu oraz funkcja wiceprezesa Zarządu. Marek Szcześniak posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem, optymalizacji procesów kredytowych oraz zastosowaniach zaawansowanej analityki w procesach akwizycji i CRM. Jest absolwentem Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów doktoranckich w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Ukończył program menedżerski „Personal Leadership Academy” w ICAN Institute.

Marek Szcześniak w zarządzie Nest Banku

Od 2002 roku zajmował stanowiska kierownicze w BRE Banku, Banku BPH, DnB Nord Polska, Allianz Bank Polska. W latach 2012-2018 związany był z grupą PKO BP, gdzie jako wiceprezes Kredobanku uczestniczył w jego pomyślnej restrukturyzacji, a następnie, również w roli członka zarządu, tworzył od podstaw PKO Bank Hipoteczny. Od 2018 do 2020 roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Alior Banku odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem oraz koordynację projektów związanych z wdrożeniem nowoczesnych procesów kredytowych i zaawansowanej analityki.

Marek Szcześniak związany jest z Nest Bankiem od maja 2021 roku. Początkowo objął stanowisko Dyrektora ds. Inicjatyw Strategicznych, a następnie został Dyrektorem Zarządzającym Obszarem Zdalnej Sprzedaży i Obsługi Klienta.

Od lutego br. nowe funkcje w zarządzie Nest Banku objęli także Janusz Mieloszyk i Karolina Mitraszewska. Janusz Mieloszyk objął funkcję pierwszego wiceprezesa zarządu, zaś Karolina Mitraszewska wiceprezesa zarządu.

Janusz Mieloszyk związany jest z Nest Bankiem od 2019 roku, a od maja 2020 roku, jako członek zarządu, nadzoruje Pion Finansowy (CFO). Z kolei Karolina Mitraszewska będąc członkiem zarządu Nest Banku nadzoruje Pion Operacji, Logistyki, Transformacji i IT, a związana jest z Nest Bankiem od 2018 roku.