Badanie „Nadużycia w sektorze finansowym” to projekt realizowany od 2009 r. przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz EY Polska.

– Nasz raport jest od lat cenionym źródłem wiedzy, które daje wyjątkową możliwość poznania skali zjawiska wyłudzeń. Wspieramy w ten sposób instytucje finansowe w walce z nadużyciami – podkreśla Marcin Czugan, Prezes ZPF.

– W każdej edycji badania zwracamy szczególną uwagę na różne typy wyzwań związanych z nadużyciami w poszczególnych segmentach rynku finansowego. To daje nam pełen obraz sytuacji oraz pozwala ocenić efektywność działań podejmowanych przez instytucje finansowe w celu ograniczenia ryzyka fraudów – mówi Mariusz Witalis, Partner w EY Polska.

Nadużycia w sektorze finansowym 2023

Instytucje finansowe w Polsce zostały właśnie zaproszone przez ZPF i EY Polska do wypełnienia kwestionariuszy na temat nadużyć i ryzyka fraudów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Autorzy badania pytają w nich m.in. o szacowane straty powstałe w wyniku nadużyć, najistotniejsze źródła zagrożeń, sposoby walki z fraudami i koszty ponoszone z tego tytułu.

– W ostatniej edycji badania instytucje finansowe wskazały, że największe ryzyko nadużyć w ich działalności wiąże się z wyłudzeniami produktów finansowych. Okazało się również, że przestępcy coraz częściej wolą działać w cyberprzestrzeni i zdalnie kraść pieniądze klientów instytucji finansowych niż wyłudzać pożyczki za pomocą podrobionych dokumentów, pojawiając się osobiście w placówce. Interesuje nas m.in. sprawdzenie tego, czy ten trend się nasila oraz jak podmioty z rynku finansowego zwiększają skuteczność w eliminowaniu tych zdarzeń – wskazuje dr Artur Trzebiński, doradca ds. ekonomicznych ZPF.

– Zeszłoroczna edycja badania pokazała, że mimo zintensyfikowania działań prewencyjnych i kontrolnych w minionych latach, firmy z sektora finansowego nadal postrzegają nadużycia jako istotne zagrożenie. W tym roku ponownie przyjrzymy się wiodącym metodom wykorzystywanym przez instytucje finansowe, by zapobiegać nadużyciom oraz zbadamy, jak oceniają skuteczność podejmowanych przez siebie działań – podkreśla Mariusz Witalis, Partner w EY Polska.

Wyniki badania na temat nadużyć w sektorze finansowym zostaną zaprezentowane podczas XIV Kongresu Antyfraudowego w październiku 2023 roku.