Ważniejszy od sposobu finansowania jest jednak cel, na który zostaną przeznaczone fundusze. Kluczowe jest by firmy podejmowały inwestycje w innowacyjne rozwiązania, szczególnie w tzw. Przemysł 4.0. Chodzi tu o cyfrowe narzędzia służące automatyzacji produkcji, dzięki których firmy mogą wytwarzać więcej dóbr za niższą cenę.

Najwięcej firm korzysta z leasingu

Fundusze unijne stanowią bardzo istotny element rynku finansowego. Inwestycje polskich firm nie powinny być jednak od nich uzależnione. Kluczowa jest budowa stabilnego rynku finansowego, z produktami dopasowanymi do zróżnicowanych potrzeb firm. Z badań Siemens Finance na MŚP wynika, że w ciągu ostatniego roku niemal 45 proc. firm sektora MŚP korzystało z leasingu a z kredytu – 32 proc, podczas gdy z funduszy unijnych zaledwie 15 proc. W kolejnych latach udział instrumentów finansowych innych niż dotacje będzie prawdopodobnie jeszcze większy.

Największym wyzwaniem dla instytucji finansowych jest zapewnienie rozwiązań, które umożliwią inwestycje niezależnie od rozmiaru firmy. Zauważamy rosnące potrzeby firm w zakresie pozyskiwania kapitału na inwestycje, jak również kapitału obrotowego, dlatego stale poszerzamy nasze portfolio produktowe. Takie podejście instytucji finansowych, oparte na otwartości na zmiany rynkowe, jest konieczne do tego, aby firmy wdrażały najnowocześniejsze technologie, a w efekcie budowały silną i nowoczesną gospodarkę kraju.

/Krzysztof Kuniewicz, Siemens Finance