Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w 2021 r. wyniósł 2,175 mld zł wobec 1,102 mld zł rok wcześniej. Był również wyższy niż w 2019 roku, kiedy wynik netto zamknął się kwotą 2,165 mld zł. W samym czwartym kwartale 2021 roku zysk netto Pekao urósł do 694 mln zł z 185 mln zł rok wcześniej – poinformował bank w komunikacie.

Sprzedaż kredytów mocno w górę

Bank Pekao podkreśla, że wzrost zysków udało się osiągnąć dzięki progresowi we wszystkich strategicznych segmentach. Wolumen kredytów w segmencie przedsiębiorstw zwiększył się na koniec 2021 roku o ponad 24 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei sprzedaż kredytów gotówkowych wzrosła w ostatnim kwartale zeszłego roku o 62 proc. rok do roku.

– Rok 2021 był dla Banku Pekao bardzo dobry pod wieloma względami. Suchą stopą wyszliśmy z okresu pandemii, dobrze przygotowaliśmy się na czas po pandemii i potrafiliśmy wykorzystać dynamiczne ożywienie gospodarki do skokowej poprawy wyników. Lepsze rezultaty odnotowaliśmy we wszystkich strategicznych segmentach. Na szczególną uwagę zasługują  doskonałe wyniki bankowości przedsiębiorstw i wyraźniejsze ożywienie w segmencie dużych korporacji – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Coraz liczniejsi klienci bankowości cyfrowej

W ubiegłym roku wzrosła także liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej Banku Pekao. Na koniec grudnia 2021 r. z kanału mobilnego korzystało do 2,4 mln klientów, wobec 2 milionów odnotowanych na zakończenie 2020 roku.

Bank sukcesywnie poszerza grono usług dostępnych z poziomu aplikacji PeoPay i bankowości elektronicznej. Aplikacja banku w ostatnim czasie zyskała szereg nowych funkcji, które wykraczają poza zarządzanie finansami. Pojawiły się w niej m.in. takie opcje jak zakup biletów komunikacji miejskiej czy opłaty za parking.

W efekcie rośnie wskaźnik digitalizacji, Pekao zakłada, że w 2024 roku zbliży się on do 100 proc. Co oznacza, że niemal każda usługa bankowa będzie dostępna poprzez kanały zdalne. Klienci banku coraz chętniej nabywają usługi na odległość. W zeszłym roku bank cyfrowo sprzedał 61 proc. pożyczek gotówkowych, podczas gdy rok wcześniej było to 50 proc.

Specjalna oferta Banku Pekao dla obywateli Ukrainy

Bank przy okazji prezentacji wyników finansowych podkreślił swój wkład w pomoc Ukrainie. Fundacja Banku Pekao ma przekazać 0,5 mln zł na zbiórkę Polskiego Czerwonego Krzyża. Oprócz tego w ramach promocji zostały udostępnione darmowe konta dla klientów indywidualnych i firmowych z Ukrainy.

Aplikacja mobilna PeoPay, bankowość elektroniczna oraz infolinia banku są dostępne w języku ukraińskim. Ponadto Bank Pekao zapewnił zniesienie opłat za przelewy do banków w Ukrainie.