Kobiety dominują w sektorach produkcji odzieży, pomocy społecznej oraz opieki zdrowotnej. Analiza promuje przedsiębiorczość Polek, a powstała w ramach XV edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku. Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 20 stycznia br.

Na zlecenie konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet Poland dokonała podsumowania danych m.in. z wpisów do KRS z 2023 roku oraz analizy finansowej przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Uwzględniono w niej dane z 2021 i 2022 roku, blisko 1,5 tys. firm z największym przychodem za 2022 rok, w których kobieta była prezesem lub w 100 proc. właścicielem przedsiębiorstwa. Analizowane firmy podzielono na dwie grupy: małe i średnie przedsiębiorstwa z przychodem od 5 do 50 mln i duże firmy powyżej 50 mln złotych.

33-procenowy wzrost przychodu firm prowadzonych przez kobiety

Uwzględnione w analizie finansowej firmy prowadzone i zarządzane przez kobiety w 2022 roku wykazały ponad 127,5 mld złotych przychodu, a w 2021 roku – 95,6 mld złotych przychodu, co stanowi ponad 33 proc. wzrost. Zysk netto poddanych analizie podmiotów zwiększył się z 5,6 mld w 2021 roku do ponad 10 mld w 2022 roku, co stanowi wzrost na poziomie 78 proc.

Na czele co piątej firmy zarejestrowanej w Polsce stoi prezeska

Z kolei z danych Dun & Bradstreet Poland za 2023 rok wynika, że znaczenie firm należących do Polek w przeciągu ostatniego roku nie spadło – biznesy prowadzone przez kobiety stanowią nieco ponad 27 proc. wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Prezeski stanowią już 21,7 proc. kierujących firmami w Polsce, natomiast członkinie w zarządach polskich firm stanowią 27,6 proc. W obu przypadkach jest to wzrost w porównaniu do ubiegłego roku na poziomie 1,6 proc.

W firmach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych kobiety coraz częściej zajmują kluczowe stanowiska – jako prezeski kierują 6 proc. firm (wzrost o 0,8 proc. w przeciągu roku) i są członkami zarządów 18,5 proc. firm (wzrost w porównaniu do poprzedniego roku o 2,2 proc.).

Podwojenie zysku netto wśród małych firm prowadzonych przez kobiety

Analiza finansowa 1,5 tys. firm z największym przychodem według sprawozdań finansowych pokazała, że podmioty z grupy małych i średnich przedsiębiorstw z rocznym przychodem nieprzekraczającym 50 mln złotych w porównaniu do dużych firm rozwijały się szybciej i bardziej dynamicznie. Mniejsze biznesy na przestrzeni ostatnich lat wykazały także większą dynamikę sprzedaży i zysku. W latach 2021-2022 przychód firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw był większy o 34,3 proc., a firm dużych – o 33 proc. Małe firmy kierowane przez kobiety na przestrzeni dwóch ostatnich lat podwoiły swój zysk netto.

Z kolei z najnowszych danych Dun & Bradstreet Poland za 2023 rok wynika, że kobiety najczęściej prowadzą mikroprzedsiębiorstwa (od 1 do 9 pracowników) – w tym segmencie obecnie należy do nich 27 proc. biznesów zarejestrowanych w Polsce. W przypadku małych firm, zatrudniających od 10 do 50 pracowników, ten odsetek wynosi 23 proc. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw średnich (50-250 pracowników) odsetek właścicielek firm wynosi 15,5 proc., a firm dużych, z ponad 250 pracownikami – jedynie 13,4 proc.

Kobiety z województwa śląskiego ponownie najbardziej przedsiębiorczymi Polkami

Analiza danych Dun & Bradstreet Poland wskazuje, że w 2023 roku po raz kolejny najbardziej aktywne biznesowo były kobiety z województwa śląskiego. Obecnie należy do nich 31 proc. śląskich firm. Na drugim miejscu znajduje się województwo zachodniopomorskie (29,7 proc. firm w rękach kobiet), a na trzecim – świętokrzyskiego (29,6 proc. kobiecych biznesów).

Branże, w których ponad połowa firm zarejestrowanych w Polsce należy do kobiet to produkcja odzieży (56,8 proc.), pomoc społeczna (ok. 55,5 proc.), opieka zdrowotna (52 proc.) czy pozostała indywidualna działalność usługowa (50,7 proc.).

Wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych w XV edycji BWR

Konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od 15 lat nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności i włączania. Jako pierwszy konkurs tego typu nagradza także mężczyzn, którzy wspierają kobiety i realizują politykę różnorodności i włączania. Od powstania konkursu wręczono ponad 140 statuetek. Historia pokazała, że laureatki i finalistki poprzednich edycji zyskały nie tylko rozgłos, a przede wszystkim możliwości ogólnopolskiego i międzynarodowego rozwoju, nawiązując wartościowe kontakty i pozyskując inwestorów. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych zostało wydłużone do 20 stycznia 2024 roku.