Kongres zainaugurowany został wystąpieniami przewodniczących: Małgorzaty Szturmowicz, Vice-Przewodniczącej Rady Programowej FinTech Digital Congress (Global CFO, Booksy International), Cezarego Świerszcza, Przewodniczącego Rady Programowej InsurTech Digital Congress (CEO, Unext)  oraz Jana Kastorego, Vice-przewodniczącego Rady Programowej InsurTech Digital Congress (Founding Partner, astorya.vc). Przewodniczący komentowali nową falę Fintech 2.0 w kontekscie wyceny branży fintech.

– W marcu podczas kongresu dużo mówiliśmy o wycenie branży, o tym coś się dzieje na rynku fintechowym, ale też o tym jak duże znaczenie w ogóle Embedded Finance ma obecnie. Mam wrażenie, że to co się działo w pierwszym półroczu tego roku to jest takie porzucenie kokonu niemowlęctwa przez fintech i to co obecnie widzimy – napływ inwestycji, ale też exit’y – to nam pokazuje, że de facto dzieje się coś dużego aktualnie. W pierwszym półroczu 2021 roku globalnie inwestycje fintech to (…) prawie 98 miliardów dolarów. To gigantyczna kwota, z czego dość dużo dotyczy Europy – mówi Małgorzata Szturmowicz, Vice-Przewodnicząca Rady Programowej FinTech Digital Congress.

Najważniejsze tematy dla fintechów i insurtechów

W kolejnym bloku poruszona została perspektywa fintechów i insurtechów w nowej erze cyfrowej. Rozpatrzono zagadnienia takie jak m.in. wyzwania w budowaniu fintechów nowej ery,  kondycja polskich fintechów, nowe modele biznesowe banków, akceleracja Embedded Finance & Insurance, inwestycja w insurtechy, Insurance as-a-service.

Podczas sesji Fintech & InsurTech Stage. Burza mózgów! prelegenci przedstawili w formie use case’ów szereg nowych rozwiązań opartych na technologiach, które staja się najbardziej popularne i w największej mierze transformują branżę i przynoszą największe zyski. Nie zabrakło również dyskusji na temat nowej ery danych w sektorze finansowym – analityki i wykorzystania danych w budowaniu przewagi konkurencyjnej w sektorze finansowym.

Drugiego dnia kongresu eksperci skupili się na temacie ewolucji komunikacji z klientem w hybrydowym i cyfrowym interfejsie. Następnie poruszone zostały zagadnienia dotyczące innowacji oraz tego w jaki sposób powinny być one wdrażane i finansowane, zarówno na rynku polskim jak i europejskim.

Wyróżnienia w ramach FinTech & InsurTech Digital Congress

W ramach Kongresu wręczone zostały wyróżnienia w trzech kategoriach:

  • Fintech Technology Award – nagrodę odebrał Piotr Hanusiak, CEO, Incat
  • Best Implementation in Bank – nagrodę odebrała Elżbieta Wilczyńska, Chorzępa, Dyrektor Departamentu Operacji
  • Best Health Solution – nagrodę odebrał Marek Witulski, dyrektor branż Diagnostic Imaging & Advanced Therapies, Siemens Healthineers

W trakcie segmentu Pitching session – International Fintech & Insurtech Startups Review uczestnicy wysłuchali prezentacji przygotowanych przez przedstawicieli startupów.  Przedstawione zostały demo rozwiązań i przykłady wdrożeń w sektorze fintech i insurtech w Polsce i za granicą. W kolejnych panelach prelegenci rozmawiali m.in. o rozwoju i budowaniu wartości na rynku płatności oraz telemedycynie i upowszechnianiu się rozwiązań telemedycznych.