Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie Elixir transakcji tj. przelewów i poleceń zapłaty, odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, o godzinie 9:30, 13:30 i 16.00. Mają one miejsce od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W związku z tym przelewy, które zostaną zlecone 10 listopada po godzinie 16:00 trafią na konta odbiorców dopiero w piątek, 12 listopada.

Systemy Euro Elixir i Express Elixir pozostają dostępne

11 listopada będzie można skorzystać z systemu Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w walucie euro. Tego dnia działa on zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Tak jak w każdym dniu roboczym, KIR planuje przeprowadzić wtedy 6 sesji rozliczeniowych.

W przypadku przeoczenia daty płatności lub niewykonania terminowego przelewu przed godziną 16:00 w dniu 10 listopada, będzie można skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir. Działa on w trybie ciągłym 24/7/365, czyli również jest dostępny w weekendy i dni świąteczne.

Do grupy banków, umożliwiających swoim klientom realizowanie przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, dołączył we wrześniu br. Krakowski Bank Spółdzielczy.  Jego klienci zyskali możliwość wykonywania pilnych płatności w czasie rzeczywistym.