Dostęp do usług finansowych ma istotne znaczenie dla globalnego rozwoju. Nie jest to pusty frazes. Wie o tym każdy, kto chciał zrobić przelew do Afryki lub Azji (lub w niektórych państwach europejskich) i nagle dowiedział się, że wysoka cena i tydzień oczekiwania na realizację to duże osiągnięcie miejscowego sektora finansowego.

The Global Findex Report 2018 – maps and figures

Z najnowszego raportu Global Findex Data Base wynika, że odsetek ubankowionych od 2014 roku wzrósł o 7 p. procnetowych, co oznacza, że dostęp do konta w banku zyskało ponad pół miliarda ludzi. W zaledwie 7 lat odsetek ubankowionych wzrósł blisko o 1/3. Globalnie, w 2017 roku ponad połowa dorosłych na świecie otrzymała lub wysłała przelew drogą cyfrową.

The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution

Dostęp do nowoczesnych usług finansowych pomaga milionom rodzin w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi – od ubezpieczeń medycznych, kredytów konsumpcyjnych i inwestycyjnych, po przelewy zagraniczne dla osób bliskich dokonywane przez imigrantów zarobkowych.

Fintech pomaga zwalczać biedę i usuwa bariery rozwoju

W ostatnich latach byliśmy świadkami niezauważonej rewolucji – niebywałego rozwoju dostępu do Internetu za pomocą urządzeń mobilnych, które stały się tanie i powszechne. Dzięki temu możliwość korzystania z nowoczesnych usług finansowych (fintech) zyskali nawet najbiedniejsi mieszkańcy w państwach, gdzie do najbliższego oddziału banku mieli dziesiątki kilometrów.

W Polsce odsetek dorosłych posiadających konto w banku w 2017 roku wyniósł 87%. To niezły wynik i zapewne będzie się on poprawiać, chociaż dla porównania w Holandii i Szwecji odsetek ten wynosi 100%. Łatwiej jest ubankowić pierwsze 50% społeczeństwa jak, np. w Afryce Subsaharyjskiej (zwłaszcza młodego) niż ostatnie 10% (zwykle ludzi starszych) w krajach rozwiniętych, gdzie to nie technologia jest barierą, ale brak potrzeby jej wykorzystania.

Obecnie szacujemy, że udział sektora Fintech w polskim PKB wynosi od 0,5% do 2,5% (w zależności od przyjętego kryterium podmiotowego) i będzie się zwiększać.