Partner serwisu Visa dla biznesu

26 mln zł – tyle ma kosztować portal o PPK

Łukasz Piechowiak
Łukasz Piechowiak
#Prawo
Opublikowano: 19 marca 2019, 00:16 Aktualizacja: 28 kwietnia 2019, 17:49

26 mln zł to szacunkowy koszt prowadzenia portalu o Pracowniczych Planach Kapitałowych, na którego prowadzenie będą się zrzucać instytucje uprawnione do prowadzenia PPK. Wpisowe to 700 tysięcy złotych, a w każdym kolejnym roku 0,05% wartości aktywów. Wychodzi na to, że będzie to najlepiej dokapitalizowany portal finansowy o emeryturach w Polsce.

Kwestie składek na portal o PPK ustaliło rozporządzenie  Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu. Link do rozporządzenia tutaj. Zgodnie z nim wpisowe dla instytucji tworzących PPK wyniesie 700 tys. złotych, a w każdym kolejnym roku opłata wyniesie 0,05% (wartości aktywów).

Portal PPK to system teleinformatyczny, który ma być prowadzony przez spółkę zależną PFR. Do jego zadań należeć będzie:

  • prowadzenie ewidencji PPK,
  • informowanie uczestników PPK o warunkach i uprawnieniach wynikających z uczestnictwa PPK
  • informowanie uczestników PPK o środkach zgromadzonych na rachunku PPK
  • prezentowanie ofert PPK
  • upowszechnienie wiedzy o funkcjonowaniu PPK

Nie dla zysków Portalu PPK

Dodatkowo oferty mają być prezentowane na zasadach równości, w losowej kolejności, która będzie się zmieniać codziennie. Innymi słowy, będzie to taka lepsza strona internetowa, do której będzie można się zalogować i sprawdzić stan rachunku w danym PPK, jak również wyświetlane na niej będą informacje o umowach, warunkach uczestnictwa, itp. Ponadto ma zawierać listę wszystkich PPK wraz z opisem, które prezentowane będą w losowej kolejności. Całość ma kosztować niebotyczne 26 mln zł.

Ważne: w ustawie o PPK zapisano, że operator portalu nie może osiągać zysku z tytułu wniesionej na jego rzecz opłaty wstępnej i opłaty rocznej. Czy to oznacza, że po prostu musi wszystko wydać?

Na koszt składać się mają wydatki związane z uruchomieniem serwisu, koszty kampanii informacyjnych i marketingowych, uruchomienie ogólnopolskiego centrum informacji, koszty osobowe oraz pozostałe koszty.

Chcesz wiedzieć, czy PPK się opłaca? Sprawdź kalkulator PPK.

Wartość tej kwoty sugeruje, że ma to być bardzo zaawansowane narzędzie internetowe z dużym budżetem na upowszechnienie. Ciekawe jak to wyjdzie w praktyce? Odnoszę wrażenie, że cele zawarte w ustawie spokojnie można by osiągnąć za znacznie mniejsze pieniądze po prostu realizując odpowiednie przetargi na prowadzenie tego rodzaju witryn. A na rachunek PPK, o którym pisaliśmy już wcześniej, że jest szansą dla rozwoju emerytalnych fintechów, konsument zapewne wolałby się logować przez dedykowaną aplikację, a nie przez kolejny serwis, do którego nie będzie pamiętać hasła i loginu.


Tekst chroniony prawem autorskim. Każdorazowe kopiowanie wymaga zgody redakcji.

Pokaż komentarze (0)

26-mln-zl-tyle-ma-kosztowac-portal-o-ppk