Ze względu na zaprzestanie konsolidacji Idea Getin Leasing SA w sprawozdaniu finansowym Grupy Idea Bank w III kwartale 2017 roku, wyniki I kwartału 2018 roku są odnoszone do IV kwartału 2017 roku.

Dochody netto z działalności bankowej były wyższe o 8% niż w ostatnim kwartale 2017 roku. Koszty działania grupy, bez podatku od aktywów oraz składek i wpłat na rzecz BFG i KNF, pozostały na poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. Obciążenia regulacyjne w I kwartale 2018 roku wzrosły do 31,8 mln zł (vs. 15,9 mln zł w IV kwartale 2017 roku).

2,3 mld zł sprzedaży kredytowej

Całkowita sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank w I kwartale wyniosła 2,3 mld zł. Bank pozyskał ponad 30 tysięcy nowych klientów z aktywnymi rachunkami bieżącymi. Liczba nowych rachunków firmowych wzrosła do 10 tys. (+17% kw./kw.), a rachunków osób fizycznych do 20 tys. (+55% kw./kw.).

Wśród spółek najbardziej dynamiczny wzrost zanotowała sprzedaż usług księgowych, która była o 15% wyższa niż w IV kwartale 2017 roku, sprzedaż faktoringu i leasingu ukształtowała się na poziomie zbliżonym do ostatniego kwartału 2017 roku..

Portfel kredytowy Grupy Idea Bank przekroczył 16,5 mld zł na koniec I kwartału 2018 roku, przy rosnącym udziale leasingu (wzrost o 5% w stosunku do IV kwartału 2017 roku) i faktoringu (zwyżka o 2%). Koszt ryzyka, wynoszący dla całego portfela 1,4%, był w I kwartale 2018 roku poniżej poziomu z 2017 roku (1,9%).

Spadek wyniku odsetkowego grupy, ze 143 mln zł w IV kwartale 2017 roku do 138 mln zł w I kwartale 2018 roku, tj. o -3% kw./kw., związany był z rosnącym kosztem finansowania, a został zrównoważony wzrostem wyniku prowizyjnego, na który złożyły się głównie przychody z tytułu opłat i prowizji z działalności bankowej.

300 milionów złotych w Mobilnych Wpłatomatach

Suma bilansowa Grupy wyniosła na koniec marca 23,8 mld zł. Bank oraz Grupa wykazują bezpieczne poziomy wskaźników adekwatności kapitałowej. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec I kwartału 2018 roku wyniósł 13,4%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 był równy 11,7%.

Idea Bank jako pierwszy bank w Polsce otworzył w 2015 roku placówki Idea Hub łączące usługi bankowe z przestrzenią coworkingową. W I kwartale 2018 roku centra coworkingowe Idea Hub odwiedziło ponad 5,5 tys. klientów banku. W tym czasie zorganizowano także 26 warsztatów dla przedsiębiorców, z których skorzystało ponad 300 właścicieli małych firm z całej Polski.

Ponadto, stworzone z myślą o przedsiębiorcach Mobilne Wpłatomaty pierwszy raz od początku trwania projektu zebrały 300 mln zł w przeciągu trzech miesięcy. Średnia wpłata w Mobilnych Wpłatomatach w marcu 2018 wyniosła natomiast rekordowe 13,3 tys. zł.

Idea Bank/RT